Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


pr első részletes

szeles.peter@upcmail.hu

www.practice.hu

 

Kötelező: Nyárády Gáborné – Szeles Péter – Public Relations I. II.

Ajánlott: Dr. Beke Tamás – A public relations szakma története

Management kiadó – Nagy PR-könyv (lexikonszerű)

Arthur Hailey regények

Morita Akio – Made in Japan

Tofler – Hatalom váltás

A McBride (?) szerződés

www.mprsz.hu à regisztrálni min. juniortagként

Az Enron botrány – film, megnézni!

Amikor a farok csóválja – film, megnézni!

Amerika színe java – film, megnézni!

 

 

2011. február 09. - Bevezetés

 

 • A szervezet kommunikációs funkciója
  • Szervezeti kommunikáció à néhány évvel ezelőtt még a vállalaton belüli papír-alapú levelezéses kommunikációnak hitték, ma azonban más érvényes…
 • A szervezet meghatározása
  • Szervezetet alkot két vagy több személy, ha rendszeresen, szabályozott módon (tudatosan) együtt dolgozik valamilyen jelentős feladat megoldásán.
 • A vállalati szervezet néhány sajátossága
  • Formális (vállalati) szervezet:
   • Vezetőjük van
   • Jellemző rájuk valamilyen hierarchia
   • Tevékenységük jogilag szabályozott
   • A valóságban jól felismerhetők (tehát nem –csak- online)
  • Informális (vállalati) szervezetek:
   • A formális szervezeteken belüli emberi kapcsolatokra épülnek
   • Kiegészítik a valódi szervezeteket (tulajdonképpen a szervezet formális részét)
  • Lényegében az összes szervezetnek ezek a jellemzői
 • A vállalat tevékenységei
  • Az ipari vállalkozások jellemző tevékenységi körei:
   • Műszaki
   • Kereskedelmi
   • Pénzügyi
   • Biztonsági
   • Számviteli
   • Igazgatási (vezetési) (ez a legfontosabb, mert a PR-nek a vezetőséghez van a legtöbb köze, vezetési funkciója van. Tehát a PR nem műszaki, kereskedelmi, pénzügyi stb. kérdés, bár mindegyikhez van köze, hanem igazgatási kérdés. Ez azt jelenti, hogy a PR a legfelsőbb vezetőhöz kapcsolódik.)
 • Az igazgatási (vezetési) tevékenység funkciói (Henri Fayol)
  • Tervezés (planning) - megszervezi a cég működését
  • Szervezés (organizing)
  • Közvetlen irányítás, rendelkezés (commanding) - hogy melyik résznek mit kell csinálnia
  • Koordinálás (coordinating)
  • Ellenőrzés (controlling) – hogy betartották-e az utasításait
  • Napjainkra ez már megváltozott….
 • Az igazgatási és vezetési funkciók újrafogalmazása (POSDCORB) (Luther H. Gulick és Lyndall F. Urwick)
  • Tervezés (planning)
  • Szervezés (organizing)
  • Személyzeti tevékenység (staffing)
  • Irányítás, utasítás (directing)
  • Koordinálás (coordinating)
  • Tájékozódás, tájékoztatás (reporting) – 1906 – a PR születése
  • Pénzügyek, költségvetés (budgeting)

 

2011. február 16.

 

 • Szervezeti magatartás
  • A szervezeti kommunikáció – egy adott szervezet viselkedése a környezet vonatkoztatási keretében, à az információs társadalom korában törvényszerű, hogy a szervezet kommunikációs munkája felértékelődik à nem a belső és külső kommunikáció!!! Hosszú évszázadokon keresztül ezt úgy értelmezték, hogy ez a főnök és az alatta dolgozó közötti kommunikáció, az utóbbi 3 évtizedben (Stakegolder(?)-elmélet – érdekgazda-elmélet) kiderült, hogy egy szervezet mindig a környezettel együtt él, a környezet függvényeként alakul, hogy ő hogy tud fejlődni, stb.. Azaz egy szervezet és környezet viszonyába helyezett felfogás miatt alakult ki, hogy a szervezeti kommunikáció az, hogy a szervezet milyen magatartást tanúsít a környezet felé, hogyan él együtt a környezetével. A szervezet mindenféle magatartásával kommunikál a környezete felé.
  • a szervezett tervezett és spontán aktivitásainak összessége. à Tehát a szervezeti kommunikáció NEM a fizikai kommunikáció, hanem a magatartás.
 • Magatartás / Viselkedés
  • Értelmezése legalább kettős:
   • A szervezetben élő emberek viselkedése / magatartása. ­à egy rossz alkalmazott hazavághatja a cég teljes megítélését à a belső PR szakosodott arra, hogy betanítsa azokat az embereket, akik dolgoznak à orientációs kódex – amibe le van írva, hogyan kell viselkedni, milyen a jó magatartás.
   • A szervezetnek, mint önálló entitásnak a magatartása / viselkedése.
 • „Magatartás” vagy „viselkedés”
  • A különbség:
   • A magatartás tudatosan kontrollált viselkedés.
   • Szinonimaként használjuk őket, de…
   • A viselkedésnek léteznek nem tudatos komponensei is.
 • Magatartás
  • Olyan cselekvés-együttesek értendők, melyekkel valamely szervezet azt szándékozik elérni, hogy külső környezetére hatva módosítsa annak állapotát, vagy saját helyzetén változtasson, módosítva ezzel külső környezetéhez való viszonyát. – Jean Piaget: A viselkedés mint a fejlődés hajtóereje
 • Reprezentatív interiorizáció (Jean Piaget)
  • Piaget-nél a magatartásforma reprezentatív interiorizációt eredményez =
  • A valóság emberi elsajátításának azon jellemző folyamata, mely során valamely konkrét (külső) cselekvési mód belső cselekvési séma lesz – belsővé válik tehát. à Fontos, hogy pl. bunkó emberből nem lehet hatékony munkást „nevelni”. A dolog lényege (~), hogy zsigerivé tegyük a viselkedési sémákat, a PR egyik önálló szakterülete.
 • Szervezeti magatartás
  • Megközelítés – a belterjes gondolkodású/szellemiségű vállalat jellemzői (egyik szélső érték):
   • A belső folyamatokra figyel
   • A szervezeti lét folyamatait valamilyen határon belül képzeli el, és ennek megfelelően definiálja a szervezetet
   • Döntő fogalmai a szervezet céljai, struktúrája és folyamatai (termelés, értékesítés, Kutatás + Fejlesztés stb.)
   • Ezen belül vizsgálja a kommunikációt. à nem foglalkozik azzal, hogy a környezet mit érzékel a munkájából.
   • A szervezeti folyamatok végső célja a természet átalakítása az ember, a társadalom igényeinek megfelelően, vagyis a szervezet a természet legyőzésének eszköze, a folyamat, a természet meghódítása
   • Belterjes cég nem tud felelősségterjes lenni
  • Megközelítés – a külterjes gondolkodású/szellemiségű vállalat jellemzői (másik szélső érték):
   • A környezet irányából közelít: a környezetre figyel à egész más a nézőpont
   • A szervezet- környezet kölcsönkapcsolata a kérdés: hogyan, milyen eszközökkel befolyásolja a környezet a szervezetet (politikai, gazdasági, jogi stb.) és viszont.
   • Ezen belül egy sajtáos irány a környezet tudatos befolyásolása, amelynek speciális esete a kommunikációs kapcsolatokkal történő befolyásolás.
   • Az irányt a társadalom természetesítése jellemzi. A társadalom nem győzheti le a természetet, az ember az átalakító folyamatok során a természetet, mint modellt kell, hogy használja valamiféle jobb társadalom kialakításához.
  • A két szemlélet összekapcsolásával: elfogadható megközelítés =
  • A szervezeti aktivitásokat, az anyagi, az energia, az információ átalakító folyamatokat egyaránt kommunikációs folyamatnak tekintjük. à pl. egy cég azzal is kommunikál, hogy mennyi energiát fogyaszt. Tehát nem egy cég vezetője dönti el, hogy kommunikál-e vagy sem, hanem a viselkedés jelenti azt. à Nem az egyes elemek a lényeg, hanem az összkép. A PR-nek az a feladata, hogy erre figyeljen: hogy mit lát belőlünk a világ, hogyan ítél meg minket!
 • 4 C’s of Behavior (a szervezeti magatartáshoz van köze, majd később vesszük bővebben)
  • Candor (őszinteség)
  • Caring (törődés)
  • Consistency (következetesség)
  • Clarity (tisztaság)
 • Trend: a felelős magatartás! (Harold Burson mondta: )
  • Kezdetben volt: „Itt az üzenet, tedd közzé.” (azaz üzenet publikáló funkció volt a PR)
  • Majd ezzé alakult: „Mi legyen az üzenet?” (a második korszak: tartalmi felelősség kerül a PR-es kezébe)
  • Ma, mindinkább: „Mit kellene tennünk?” (tanácsadó funkció értékelődik fel à nemzetközi trend)
 • Issue céltábla – a követhető magatartás alternatívái
  • Issue – ügyeket jelent
  • A céltábla három féle magatartásra hívja fel a figyelmet. Az egyik magatartás forma, ami ma a szervezetek körében nagyon elterjedt az Inaktív, ami nagyon zárt, elzárkóznak a kommunikációtól bunker magatartást eredményez. A Reaktív már jóval nagyobb mozgásteret biztosít, de még mindig nem az igazi. Ez egy védekező, defenzív magatartás, alapvetően ellenséges a környezettel, és mindig információs űr alakul ki. Ez a szervezet nem magyaráz, csak ha kérdezik, magától nem kezd beszélni. Mindig ráfáznak, információ hiány alakul ki, ami tág teret enged a rágalmaknak, pletykáknak, feltételezéseknek. A harmadik, az egyedül jó forma, a Pro-Aktív magatartás. Ez azt jelenti, hogy tájékozott, megelőzött és szervezett. Ez biztosítja a legnagyobb mozgásteret a cég számára. A Pro-Aktív esetében elébe megyünk az ügyeknek, kezdeményezünk. Mi irányítjuk a folyamatot, mi találjuk ki és határozzuk meg a saját utunkat. A jövő szempontjából az egyetlen és kizárólagos pozitív lehetőség. A magánéletben általában reaktívak vagyunk, ezt szokjuk meg.
 • Mezőelmélet (Kurt Lewin)
  • Kurt Lewin a szervezeti magatartással foglalkozva építette fel ezt az elméletet. Eszerint a magatartás a személy és a környezet funkciója (M=f (Sz, K))
  • Az egyént csak környezetével együtt, azzal kölcsönhatásban lehet megvizsgálni. à a külterjessel foglalkozik csak.
  • A mezőelmélet dinamikus felfogás, egyensúlyra törekvő rendszert tételez, amelyben a viselkedést egymás ellen feszülő erők, a belső motívumok és a fizikai vagy társadalmi erők egymásra hatásának eredményeként kell elképzelni.
  • A mezőelméleti felfogásmódot kiterjesztette az emberi személyiség vizsgálatára (topológiai mezőelmélet), valamint a csoport mint társas mező tanulmányozására.
  • Három vezetési légkörrel foglalkozó híres vizsgálatában kísérletileg is megerősítette a demokratikus vezetés fölényét az autoratikus vagy laissez faire-től.

 

A szervezet és környezete

 • A szervezet és környezet
  • Piaci környezet
   • Beszerzési és értékesítési piac
   • Tőke- és pénzpiac
  • Tudományos-technikai környezet
  • Társadalmi-gazdasági környezet
  • Kulturális környezet
  • Kommunikációs (média) környezet
  • A környezeti szegmensek kölcsönhatása à Az előző öt közötti kölcsönhatás, hiszen egyik sem létezik elszigetelten önmagában, egymásra hatással vannak.

 

2011. február 23.

 

 • Vállalati környezet
  • Külső érintettek: (Chikán Attila fordította le, de ez közgazdász kifejezés à a pr-esek viszont „érdekgazdák”-at mond, a különbség, hogy az érintettek között ott van a természet, az érdekgazdák közé viszont nem tartozik; a valóságban csak ember lehet érdekgazda à a pr-esek az emberekkel dolgoznak, ezért mondanak mindig érdekgazdát)
   • Fogyasztók
   •  

piac

Szállítók

 

 • Versenytársak
 • Stratégiai partnerek
 • Állami intézmények                                           állam
 • Helyi és önkéntes állampolgári közösségek       civil társadalom
 • Természeti környezet                                         természet
 • A vállalat érintettjei
  • a vállalati működés érintettjei azok a szereplők, akik az üzleti vállalkozással lényeges, tartós és kölcsönös kapcsolatban állnak. à amit tesz a cég, az rajtuk csapódik le (pl. rossz terméket gyárt a cég, ezáltal a fogyasztó betegedik meg)
  • belső:
   • tulajdonosok
   • menedzserek
   • alkalmazottak
  • külső:
   • fogyasztók
   • szállítók
   • versenytársak
   • stratégiai partnerek
   • állami intézmények
   • helyi és önkéntes állampolgári közösségek
   • természeti környezet
 • A vállalat kapcsolatrendszere (pl.)
  • A CÉG (Kiadó) (külső érdekgazdák + vannak belső érdekgazdák is)
   • Könyvüzletek
   • Bank
   • Kiadói alvállalkozók (a kötéstől a grafikáig)
   • Tulajdonsok / részvényesek (döntenek a fejlesztésről)
   • Kormány (Különböző rendeletekkel kereteket teremt, hogyan tud működni egy cég)
   • Sajtó (amelyik mint 4. hatalmi ág, dicsérhet, kritizálhat…)
   • Nyomdák
   • Szerzők
   • Olvasók
 • Több kapcsolat esetén – több kérdés
  • Milyen csoportokkal vagyunk kapcsolatban? Feltérképezzük az érintetteket
  • Miért vagyunk velük kapcsolatban? Sokszor ez triviális (mert ők a vevőink), máskor nem ilyen egyszerű…
  • Egyoldalú vagy kétoldalú a kapcsolatunk? Ha kölcsönösségen alapul, akkor mindig előnyt jelent; ha nem, akkor az mindig egy hierarchikus rendszer.
  • Milyen a kapcsolat gyakorisága? Milyen gyakran találkoznak, van-e lehetőség, hogy egy problémát azonnal jelezzünk?
  • Mennyire fontos a mi számunkra (mindig önös érdeket nézünk) ez a kapcsolat?
  • Milyen eszközökkel tartjuk a kapcsolatot?
  • Hogyan tudunk új kapcsolatokat teremteni? Hogyan vonunk be új beszállítókat, vagy hogyan cseréljük le a meglévőt?
  • A kommunikációs gondolkodás stratégiai módja a PR! Ez vezetői felelősség, a PR-nek nagy szerepe van!
 • A környezet szerepe
  • A környezet támogathatja, vagy gátolhatja a szervezet céljainak elérését. Nem mindegy, hogy milyen környezet vesz minket körbe, hogy könnyen vagy nehezen érjük el a céljainkat.
  • A környezet elvárja a szervezetektől, hogy kövessék azokat a célokat, melyek fontosak ugyan, de nem feltétlenül szükségesek a számukra, pl. foglalkoztatás, biztonságos termékek, kevesebb környezetszennyezés és társadalmi biztonság.
  • A közönségnek ugyanakkor érdekeltsége is van a szervezetekben, és megkísérli befolyásolni e szervezetek küldetését és céljait,
  • Hatással van a szervezetekre, ill. érintett is a szervezetek aktivitásai által.
  • A pr szakemberek a közönséggel épített kapcsolatok révén segítik a szervezetet hatékonyabbá tenni.
 • Ki használja a PR-t?
  • Gyakorlatilag minden szervezet használ ma már PR-t. (média, miniszterelnök, szakszervezetek, politikusok, kórházak, szórakoztató ipar, sport egyesületek stb.)
 • A pr értéke
  • A jó pr úgy segít pénzt keresni egy vállalatnak, hogy lehetővé teszi a termékek és szolgáltatások elégedett vásárlóknak történő értékesítését; a partnerkör vagy adományozók révén a források biztosítását; vagy bővíti a termelő, ill. eladási tevékenységét.
  • A pr pénzt is megtakarít a vállalatnak, amit a vállalat elköltene a közösség szembenállása, peres eljárások, szabályozások, bojkottok vagy az alkalmazottak kilépők miatti átképzése következtében.

 

Fogalomértelmezés

 • Mi a pr? – Doing the RIGHT THING!
 • A PR megjeleníti és kommunikálja a teljesítmény lényegét. A cég megjelenése a cégnek és a külső embereknek is jó, így belső és külső érdekgazdák is vannak.
 • PR
  • Az alapokat a kapcsolatok képezik, az a sok információ, ami majd leírja az érdekgazdákat. Erre épül rá a kommunikáció, azaz, h. kommunikálunk az érdekgazdákkal, a csúcsa a szakmai aktivitásnak a hírnév-menedzsment. Ma a közbeszédben a hírnév alatt mindenki ismertséget ért. A későbbiekben a hírnév nagyon fontos fogalom lesz.
  • E szakterület specialistája: „3K” emberek:
   • Kommunikátor
   • Kontaktus-teremtő
   • Katalizátor
 • A PR meghatározása: (több, mint 2000 értelmezés / fogalom létezik)
  • A kifejezés mindegyik definícióra igaz
   • Egy gyakorlati tevékenység leírására született
   • Tartalma és jelentése az idők folyamán változott (fejlődött)
   • Ezért különbséget kell tenni hajdani és modern meghatározásai között
   • A definiálási igények egy része a tevékenység leírására, más részük elméleti leírásra törekszik
   • Több mint 2000 definíció
  • Edward L. Bernays: egy bécsi zsidócsalád tagjaként született az USA-ban, szoros kapcsolatot tartott Freud-dal, feleségül vették egymás testvérét; a PR szakma első emblematikus figurája lett, 1923 – első egyetemi pr képzés, első szakkönyv stb.
   • A nagy közönség tájékoztatása
   • A nagyközönség meggyőzése, hogy az magatartását és cselekvését az előre kitűzött cél szerint módosítsa,
   • Egy-egy szervezet arra irányuló erőfeszítése, hogy hasson a nagyközönségre, hogy az ennek reakciójaként megnyilvánuló visszahatás érdekeinek megfeleljen.
  • IPRA Mexikói Nyilatkozat
   • „A pr tevékenység: a tendenciák elemzésének, azok következményei előrejelzésének, a szervezet vezetésének adott tanácsok és a tervezett akcióprogramok végrehajtásának művészete és társadalomtudománya, amely egyaránt szolgálja a szervezet és a köz érdekét.” (30 nemzet fogadta el – a magyar pr szövetség 1989.12.22-én alapult az építők székházában, 33 magánszemély és 3 cég közös döntésének eredményeként)új elem az utolsó mondatrész – egyaránt szolgálja a szervezet és a köz érdekét -, először írják le 1978-ban, mert ekkorra már kiderült, hogy a pr egy nagyon hathatós tömegbefolyásoló eszköz, egy veszélyforrás lehet rossz kezekben...
  • IPR definíció = Reputation (!!!!!!!!!!!) ma már ez a hivatalos definíció, nagyjából az egész világon ezt használják!
   • A pr a hírnévről szól – ami annak az eredménye, amit teszel, amit mondasz és amit mások mondanak rólad.
   • A pr gyakorlat az a tudományterület, amely a hírnevet gondozza azzal a céllal, hogy megértést és támogatást nyerjen és befolyásolja a véleményt és a viselkedést.
   • A pr gyakorlata tervszerű és hosszan tartó erőfeszítés azért, hogy egy szervezet és környezete közötti jóakaratot és kölcsönös megértést felépítsük és fenntartsuk.
  • Rex Harlow
   • A pr-es fealadata, hogy tájékoztassa mindenről az igazgatóságot
   • Megfogalmazza és hangsúlyozza a menedzsment felelősségét a közérdekkel szembeni feladatai ellátásában
   • Támogatja a menedzsmentet abban, hogy a változással lépést tartson
  • Mit foglal magába a pr?
   • Minden olyan tevékenységet, amely a megértés javítását szolgálja egy szervezet és mindazok között, akikkel az kapcsolatba kerül a szervezeten belül és kívül.
   • Tanácsadást ahhoz, hogyan lehet kialakítani egy szervezet image-ét.
   • Akciókat, amelyek felfedik és elhárítják a szóbeszéd vagy más félreértések forrásait.
   • Akciókat, melyek során megfelelő hírveréssel, reklámmal, kiállításokkal, vizuális segédeszközökkel, vagy  más módon szélesítik egy adott szervezet befolyási övezetét.
   • Mindazt, amely az egyének és a szervezetek közötti kommunikációt javítja.
  • A PR vulgarizálása
   • Sam Black (1915-1999) a pr szakma guruja, az első egyetemi képzések kötődnek a nevéhez, ill. pontokba gyűjtötte, hogy mi NEM a pr, mik azok, amik beszűkítik a pr jelentőségét
   • NEM válaszfal az igazság és közvélemény között.
   • NEM reklám, bár fontos tényező a marketingben
   • NEM ingyen reklám
   • NEM egyszerűen sajtókapcsolat à sokan félreértik, elvárják, hogy a pr-esnek csupán az legyen a dolga, hogy menedzselje a sajtó-cikkeket à „publicitás szervezőnek” tartják
   • NEM trükkökből áll (bár ezek néha hasznosak)
   • NEM propaganda, amely segítségével nézeteket terjesztenek tekintet nélkül az igazságra, az etikára és a közvéleményre

 

2011. március 2.

 

 • PR szakembereknek interpretálnia kell a menedzsmentet a közönségnek és a közönséget a menedzsmentnek. Etikusnak, szavahihetőnek, hitelesnek kell lennie, így lesz a szervezet lelkiismerete.
 • Gyakran hívják a pr-est „szürke eminenciás”-nak, mert nem ő áll a reflektorfényben. Viszont a pr-es irányítja a reflektort, ő dönti el, hogy mire figyeljenek az emberek. A pr az egyetlen, ami szakmai magatartási szabályokat ír elő az alkalmazottak számára. A pr az igazi 4. hatalmi ág, mert ő csinálja a híreket, amiket a média közzétesz, igazából egy nagyon veszélyes fegyver.
 • SPIN – a pr-eseket az amcsi médiában előszeretettel hívják így. Ez a téma csomagolását jelenti. – torzítással, ködösítéssel, vagy egyenesen hazugságokkal a teljesítmény látszatát kelteni. A látszat fontosabbá válik, mint maga a cselekvés. Azonban a spin nem egyenlő a pr-rel inkább egy módszertan.
 • A pr 2 környezeti feltétele:
  • Demokrácia  à lehessen elmondani, közzétenni
  • Piacgazdaság à a versenyhelyzet biztosítja azt a minimumot, hogy a pr gyakorlati értékei a helyükre kerüljenek
 • A pr kétféle értelmezése
  • Tradícionális értelmezés
   • Pr = marketingkommunikáció eleme, below-the-line aktivitás
  • Modern felfogás
   • Pr = a szervezet (önálló) menedzsment (kommunikációs) funkciója à sokkal fontosabbá válik a szervezetben a pr-es, közvetlenül értékelik a munkáját
 • 5 trend
  • A pr tudományos ismeretekkel megalapozott szakmává válik
  • A pr egyre inkább menedzsment-, s nem csupán technikai kommunikációs funkció à megszervez egy interjút / sajtótájékoztatót, de ennyi. Ő a stratégiai feladatokért felelős, nem a kimondott technikáért.
  • A pr szakemberek olyan stratégiai tanácsadókká válnak, akik sokkal kevésbé foglalkoznak a tömegtájékoztatási eszközök, a média nyilvánossággal, mint elődeik
  • A pr átalakul, a kizárólag fehér férfiak által űzött foglalkozásból zömében nők, és széles faji és etnikai hátterű szakemberek foglalkozásává válik
  • A pr gyakorlata sokkal inkább globális, semmint, hogy egy vállalat keretei közé zárható lenne. à ez egy abszolút nyitott szakma, ami nagy előnye is.
 • Szakmává válás és ennek feltétele
  • A világ számos országában csupán napjainkban fejlődik foglalkozásból szakmává!
  • Amíg a szakemberek számára nem áll rendelkezésre elérhető tudományos kutatással megalapozott ismeretanyag (Body of Knowledge), addig a pr tevékenységet nem lehet szakmaként művelni, inkább csupán technikai együtteseként, semmint egy foglalkozást, és egy menedzsment funkciót.
 • A fejlődést fékező hiányok
  • Tehát a pr olyasmi lett, amit az emberek pénzért végeznek; mégsem állt mögötte tudományos háttér, amely alapján a szakemberek felkészülhetnek a munkájukra.
  • Hivatalos keretek (1923 – első egyetemes pr képzés) között nem oktatták a pr ismereteit. Nem volt tudományos kutatás, mely az oktatáshoz elegendő ismeretanyagot biztosított volna.
  • Nem voltak elismert normák és etikai alapelvek a hatékony a morális szakmai munkavégzéshez.
 • Gyakorlat, de hogyan?
  • A legtöbb gyakorlati szakemberre – a kanadai szaktekintély, Michael Dumas szóhasználatával élve „rögtönzött szakemberre” – az volt jellemző, hogy munkájukat:
   • Elméleti ismeretek hiányában, és
   • Anélkül végezték, hogy tudták volna, miért is fontos a pr egy intézmény számára?
 • Gyorsuló fejlődés
  • Az elmúlt 25 évben a pr kutatók egy kis csoportja, elsőként az USA-ban, és most már világszerte jelentős haladást ért el egy olyan átfogó elméleti ismeretanyag létrehozásában, amely a pr tevékenységet egyenértékűvé teszi számos elismert szakterülettel, mint pl. a jog, az orvostudomány.
  • A pr kutatói eleinte jócskán kölcsönöztek más tudományterületekről, mint a kommunikáció, ill. más társadalom- és magatartástudományokból. Mára kifejlesztették a saját elméleti és kutatási hátterüket.
 • Változás a fókuszban
  • A pr szakemberek nagy valószínűséggel segítenek a nagyközönség tagjainak pozitív image-t alkotni a szervezetről, amikor azt tanácsolják a szervezetnek, hogy a rajtuk kívülálló emberek elvárása szerint viselkedjenek.
  • Más szavakkal, a legjobb szakemberek már megértették, hogy a szervezetek által érintett emberek érdekeit kell szolgálniuk, ha az őket alkalmazó szervezet érdekeit szolgálni akarják.
 • Menedzsment funkció
  • Ezért napjainkban azok a szervezetek, melyek független pr szakembereket, vagy pr cégeket bíznak meg, a pr tevékenységet fontos menedzsment funkcióként kezdik elismerni.

 

2011. március 9.

 

 • A PR értéke
  • Felismerik, hogy a pr értékes a szervezet számára, mert
   • Segíti egyensúlyban tartani a szervezet önérdekét a szervezet által érintett embereknek az érdekeivel,
   • Illetve azokéval, akiknek hatalmukban áll befolyásolni a szervezetet, - emberek, akiket Grunig „közönségnek (nyilvánosságnak)” nevez. à pl. a civil szervezetek is, bár ez az érdekgazda címszó alatt külön számít.
 • PR:
  • Belső pr
   • Vezető-vezető kapcsolatok kezelése
   • Vezető-alkalmazott kapcsolatok kezelése
   •  

Ezeket menedzseli

Alkalmazott-alkalmazott kapcsolatok kezelése

 

 • Vezető-érdekképviselet kapcsolatok kezelése
 • Tuajdonos-vezető kapcsolatok kezelése
 • Belső szervezeti kapcsolatok kezelése
 • Válságkommunikáció
 • Külső pr
  • Pénzügyi kapcsolatok építése (önálló szak, ismerni kell a tőzsdét, a pénzpiacot)
   • Befektetői kapcsolatok építése
   • Pénzügyi/szervezeti kapcsolatok építése
   • Részvényesi kapcsolatok építése
  • Szakmai kapcsolatok építése
  • Média kapcsolatok építése (ma a pr-nek ez a legismertebb része, hogy a sajtó vigye a hírt, a publicitás szerzés, stb. ma ez a legkeresettebb szolgáltatás, de ez a legegyszerűbb is)
   • Újságírói kapcsolatok építése
   • Kiadói és szerkesztői kapcsolatok építése
  • Ágazati kapcsolatok építése (milyen kapcsolatot tartunk pl. a konkurenciával stb.)
  • Termék / tevékenség / szolgáltatás pr (marketing-pr Philipp Koetler nevezte el így; a fogyasztó miről hogy tudjon stb.)
  • Public affairs (Amerikában ennek nagyobb a szerepe és értéke, mint a PR-nek. – később folyt. Köv. à gyűjtőkategória, amihez többféle aktivitás is kapcsolódik)
   • Kormányzati kapcsolatok építése
   • Önkormányzati kapcsolatok építése
   • Érdekképviseleti kapcsolatok építése
   • Civil szféra kapcsolatok építése
   • NGO kapcsolatok építése (nem civil!)
   • Kisebbségi kapcsolatok építése (ma Mo.-on a cigánykérdés pl.; de ide mindenki beletartozik, aki kisebbség)
   • Public interest (a közvélemény formálása, átalakítása, stb.)
  • Fogyasztói és ügyfélkapcsolatok építése (milyen viszonyunk van a cégünk termékeinek fogyasztóival)
  • Issue management (a társadalmi ügykezelés)
  • Támogatás (sokszor a szponzoráció, támogatások is idetartozik, bármilyen formában; az ösztöndíj is idetartozik)
  • Válságkommunikáció